Rolex Submariner (N.670/9275)

No. 636PQ631

ราคา 585,000 ฿

Rolex Sunmariner หน้าเขียว ขอบเซรามิคเขียว  กล่องใบครบ ปี 2014

การันตีความปลอดภัย & ชำระเงินอย่างปลอดภัย
ข้อมูลสินค้า

Rolex Sunmariner หน้าเขียว ขอบเซรามิคเขียว 

กล่องใบครบ ปี 2014