Rolex Datejust King 36 mm.(N.527/9023)

No. T884361

ราคา 182,000 ฿

Rolex Datejust King 36 mm. 2 กษัตริย์ หน้าดำลายหลักขีด สายโปร่งจูบิลีาข้างตัน  ** กล่องใบรับประกันทางร้าน ** 

การันตีความปลอดภัย & ชำระเงินอย่างปลอดภัย
SKU:
ข้อมูลสินค้า

Rolex Datejust King 36 mm. 2 กษัตริย์ หน้าดำลายหลักขีด สายโปร่งจูบิลีาข้างตัน 

** กล่องใบรับประกันทางร้าน **