Rolex Datejust Lady 26 mm. (N.467/9041)

No. M097321

ราคา 170,000 ฿

Rolex Datejust Lady 26 mm. หน้าปัดดำโรมัน ขอบเรียบ  สายจูบิลี่  กล่องใบครบ ปี 2010

การันตีความปลอดภัย & ชำระเงินอย่างปลอดภัย
SKU:
ข้อมูลสินค้า

Rolex Datejust Lady 26 mm. หน้าปัดดำโรมัน ขอบเรียบ 

สายจูบิลี่  กล่องใบครบ ปี 2010