Rolex Explorer ii 40 mm. (N.480/8837)

No. D615394

ราคา 238,500 ฿

Rolex Explorer ii 40 mm. หน้าขาว เข็มแดง ข้างตัน ** กล่องใบรับประกันทางร้าน ** 

การันตีความปลอดภัย & ชำระเงินอย่างปลอดภัย
SKU:
ข้อมูลสินค้า

Rolex Explorer ii 40 mm. หน้าขาว เข็มแดง ข้างตัน

** กล่องใบรับประกันทางร้าน **