Rolex Explorer ii (N.315/8791)

No. U645663

มัดจำ 265,000 ฿

ยอดเงินชำระ เป็นเพียงเงินวางมัดจำเท่านั้น ส่วนต่างที่เหลือท่านสามารถชำระได้ที่หน้าร้านของเรา ร้าน Bangkok Watch ห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น 1 โซน เซ็นทรัล พลาซ่า โทร (061)-779-5656

Rolex Explorer ii Ref.16570  หน้าดำ เข็มแดง พาทิน่า คออ่อน ข้างรู ** กล่องใบรับประกันทางร้าน ** 

การันตีความปลอดภัย & ชำระเงินอย่างปลอดภัย
SKU:
หมวดสินค้า: นาฬิกาใหม่
ข้อมูลสินค้า

Rolex Explorer ii Ref.16570  หน้าดำ เข็มแดง พาทิน่า คออ่อน ข้างรู

** กล่องใบรับประกันทางร้าน **