Rolex Gmt Master 16750 (N.252/8708)

N0. 7625303 / 16750

มัดจำ 495,000 ฿

ยอดเงินชำระ เป็นเพียงเงินวางมัดจำเท่านั้น ส่วนต่างที่เหลือท่านสามารถชำระได้ที่หน้าร้านของเรา ร้าน Bangkok Watch ห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น 1 โซน เซ็นทรัล พลาซ่า โทร (061)-779-5656

การันตีความปลอดภัย & ชำระเงินอย่างปลอดภัย