Rolex Gmt Pepsi film (N.296/8764)

No. D492971

ราคา 400,000 ฿

หน้าดำ ขอบฟิล์มน้ำเงิน แดง ข้างตัน   ** กล่องใบรับประกันทางร้าน ** 

การันตีความปลอดภัย & ชำระเงินอย่างปลอดภัย
SKU:
ข้อมูลสินค้า

หน้าดำ ขอบฟิล์มน้ำเงิน แดง ข้างตัน

 

** กล่องใบรับประกันทางร้าน **