Rolex Submariner Date film (N.313/8800)

No. F787517 / 16610

มัดจำ 335,000 ฿

ยอดเงินชำระ เป็นเพียงเงินวางมัดจำเท่านั้น ส่วนต่างที่เหลือท่านสามารถชำระได้ที่หน้าร้านของเรา ร้าน Bangkok Watch ห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น 1 โซน เซ็นทรัล พลาซ่า โทร (061)-779-5656

Rolex Submariner Date Steel หน้าดำ ขอบฟิล์มดำ ข้างตัน  กล่องใบครบ ปี 2005

การันตีความปลอดภัย & ชำระเงินอย่างปลอดภัย
SKU:
หมวดสินค้า: นาฬิกาใหม่
ข้อมูลสินค้า

Rolex Submariner Date Steel หน้าดำ ขอบฟิล์มดำ ข้างตัน 

กล่องใบครบ ปี 2005