Rolex Submariner Date film (N.314/8787)

No. F952913 / 16610

มัดจำ 330,000 ฿

ยอดเงินชำระ เป็นเพียงเงินวางมัดจำเท่านั้น ส่วนต่างที่เหลือท่านสามารถชำระได้ที่หน้าร้านของเรา ร้าน Bangkok Watch ห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น 1 โซน เซ็นทรัล พลาซ่า โทร (061)-779-5656

Rolex Submariner Date หน้าดำ ขอบฟิล์มดำ fat4 ข้างตัน กล่องใบครบ ปี 2005

การันตีความปลอดภัย & ชำระเงินอย่างปลอดภัย
SKU:
หมวดสินค้า: นาฬิกาใหม่
ข้อมูลสินค้า

Rolex Submariner Date หน้าดำ ขอบฟิล์มดำ fat4 ข้างตัน

กล่องใบครบ ปี 2005