Rolex Yacht Master Boy 35 mm. (N.238/8598)

มัดจำ 315,000 ฿

ยอดเงินชำระ เป็นเพียงเงินวางมัดจำเท่านั้น ส่วนต่างที่เหลือท่านสามารถชำระได้ที่หน้าร้านของเรา ร้าน Bangkok Watch ห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น 1 โซน เซ็นทรัล พลาซ่า โทร (061)-779-5656

หน้าน้ำเงิน สายโปร่ง (AIXXYX) No. U548676 / 68623 กล่องใบครบ ปี 1999 กระจกมีรอย

การันตีความปลอดภัย & ชำระเงินอย่างปลอดภัย
SKU:
หมวดสินค้า: นาฬิกาใหม่
ข้อมูลสินค้า

หน้าน้ำเงิน สายโปร่ง (AIXXYX)

No. U548676 / 68623

กล่องใบครบ ปี 1999 กระจกมีรอย