Corum Bubble Privateer (N.270 / 8730)

No. 082.150.20 / 1720577 F701

มัดจำ 78,000 ฿

ยอดเงินชำระ เป็นเพียงเงินวางมัดจำเท่านั้น ส่วนต่างที่เหลือท่านสามารถชำระได้ที่หน้าร้านของเรา ร้าน Bangkok Watch ห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น 1 โซน เซ็นทรัล พลาซ่า โทร (061)-779-5656

Corum Bubble Privateer Limited Edition ปี 2005 ผลิตเพียง 1955 เรือนเท่านั้น เรือนนี้ เรือนที่ 1757  มาพร้อมกล่องการ์ดคู่มือ  

การันตีความปลอดภัย & ชำระเงินอย่างปลอดภัย
SKU:
หมวดสินค้า: นาฬิกาใหม่
ข้อมูลสินค้า

Corum Bubble Privateer Limited Edition ปี 2005 ผลิตเพียง 1955

เรือนเท่านั้น เรือนนี้ เรือนที่ 1757 

มาพร้อมกล่องการ์ดคู่มือ