Rolex Datejust 26 mm. (N.509/9095)

No. 585904

ราคา 175,000 ฿

Rolex Datejust 26 mm. 2K หน้าทองเพชรใหญ่ พร้อมขอบเพชร สายโปร่งจูบิลี่ ข้างตัน  ** กล่องใบรับประกันทางร้าน ** 

การันตีความปลอดภัย & ชำระเงินอย่างปลอดภัย
SKU:
ข้อมูลสินค้า

Rolex Datejust 26 mm. 2K หน้าทองเพชรใหญ่ พร้อมขอบเพชร สายโปร่งจูบิลี่ ข้างตัน 

** กล่องใบรับประกันทางร้าน **