Rolex Datejust King 36 mm. (N.322/8742)

No. F422412 / 16220

มัดจำ 205,000 ฿

ยอดเงินชำระ เป็นเพียงเงินวางมัดจำเท่านั้น ส่วนต่างที่เหลือท่านสามารถชำระได้ที่หน้าร้านของเรา ร้าน Bangkok Watch ห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น 1 โซน เซ็นทรัล พลาซ่า โทร (061)-779-5656

Rolex Datejus 36 mm. หน้าคอมครีมหลักอารบิค  ขอบรางรถไฟ สายโปร่งจูบิลี่ ข้างตัน กล่องใบครบ ปี 2006

การันตีความปลอดภัย & ชำระเงินอย่างปลอดภัย
ข้อมูลสินค้า

Rolex Datejus 36 mm. หน้าคอมครีมหลักอารบิค  ขอบรางรถไฟ

สายโปร่งจูบิลี่ ข้างตัน

กล่องใบครบ ปี 2006