Rolex Datejust Lady 28 mm. (N.520/9129)

065M67CO

ราคา 485,000 ฿

Rolex Datejust Lady 28 mm. 2กษัตริย์ หน้าม่วงหลักเพชร พร้อมขอบเพชร สายจูบิลี่ กล่องใบครบ ปี 2020 

การันตีความปลอดภัย & ชำระเงินอย่างปลอดภัย
SKU:
ข้อมูลสินค้า

Rolex Datejust Lady 28 mm. 2กษัตริย์ หน้าม่วงหลักเพชร พร้อมขอบเพชร สายจูบิลี่ กล่องใบครบ ปี 2020