Rolex Submariner Date film (N.282/8747)

No. S.179308

มัดจำ 290,000 ฿

ยอดเงินชำระ เป็นเพียงเงินวางมัดจำเท่านั้น ส่วนต่างที่เหลือท่านสามารถชำระได้ที่หน้าร้านของเรา ร้าน Bangkok Watch ห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต ชั้น 1 โซน เซ็นทรัล พลาซ่า โทร (061)-779-5656

หน้าดำ ขอบฟิล์มดำ T 25 คออ่อน ข้างรู ** กล่องใบรับประกันทางร้าน ** 

การันตีความปลอดภัย & ชำระเงินอย่างปลอดภัย
ข้อมูลสินค้า

หน้าดำ ขอบฟิล์มดำ T 25 คออ่อน ข้างรู

** กล่องใบรับประกันทางร้าน **